Parama

Kovo 6 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas įmonėms ir ūkininkams gauti paramą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti.
Paramos suma, skirta saulės elektrinėms įsirengti - 62,7 mln. eurų.
Bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių maksimali galia ne didesnė nei 500 kW.
Kompensuojama suma sudaro iki 35% nuo fiksuoto įkainio - 1073,42 Eur/kW.
Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki 2024 m. rugsėjo 6 d. 16.00 val.

KAS GALI GAUTI PARAMĄ?

1. LABAI MAŽOS ĮMONĖS, registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo.

Labai maža įmonė – tai verslas, kurio ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną atitinka šiuos nustatytus dydžius: 

  • balanse nurodyto turto vertė yra ne didesnė nei 300 tūkst. eurų; 
  • grynosios pajamos per paskutinius finansinius metus neviršija 700 tūkst. eurų; 
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus neviršija 10 darbuotojų. 
2. MAŽOS ĮMONĖS, registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo.

Maža įmonė, o dar kitaip – smulkus verslas, apibrėžiamas kaip privati korporacija, bendrija ar individualus verslas, kuris pasižymi mažu darbuotojų skaičiumi ir nedideliu finansų bei medžiagų srautu. Maža įmonė taip pat turi atitikti bent du rodiklius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: 

  • balanse nurodyto turto vertė ne didesnė nei 4 mln. eurų;
  • grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus ne didesnės nei 8 mln. eurų; 
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus neviršija 50. 
3. ŪKININKAI, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre.
4. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB) ir Piliečių energetikos bendrijos (PEB).

Paramos kvietimų priemones administruoja Lietuvos energetikos agentūra (LEA).